Transportløyver i Flakstad

Fylkeskommunen har ansvaret for å utstede drosje-, selskapsvogn- og ruteløyver. Ledige løyver blir utlyst før tildeling.

Drosje- og selskapsvognløyve

gjelder for motorvogn registrert for inntil 9 personer. I særlige tilfelle kan det gis tillatelse til å drive drosjetransport med motorvogn registrert for inntil 17 personer.  

For å finne transportløyver i Flakstad kommune, se http://www.transportloyve.no/visorg.asp

Pr januar 2017 har følgende drosjeløyve i kommunen:

1) Flakstad taxi Frank Yttergård, 8340 Stamsund

2) Bernt Kristian WIndstad, 8380 Ramberg