Brøyting og strøing

Flakstad kommune har satt ut brøyting og strøing av kommunale veier til privat selskap.  Dette skjer gjennom offentlig anbudskonkurranse.
For detaljer om gjeldende kontrakt kan kommunen kontaktes.