Brøyting og strøing - Flakstad kommune

Viktig melding

Brøyting og strøing

Brøytevakt kommunal brøyting sesongen 2022/2023

Napp: 907 50 283
Ramberg: 907 05 265

Flakstad kommune har satt ut brøyting og strøing av kommunale veier til privat selskap.  Dette skjer gjennom offentlig anbudskonkurranse.
For detaljer om gjeldende kontrakt kan kommunen kontaktes.