Brøyting og strøing

Flakstad kommune har satt ut brøyting og strøing av kommunale veier til privat selskap.  Dette skjer gjennom offentlig anbudskonkurranse.
For detaljer om gjeldende kontrakt kan kommunen kontaktes.

Kontakt

Tom Halland
Enhetsleder teknisk
E-post
Telefon 76 05 22 01
Mobil 906 58 885
+4795268949