Omklassefisering til/fra kommunal veg i Flakstad kommune - Flakstad kommune

Viktig melding

Omklassefisering til/fra kommunal veg i Flakstad kommune

Kommunestyret har i møtet 04.12.2018 vedtatt følgende prinsipper for omklassefisering til og fra kommunal veg: