Koble til kommunalt vann og avløp

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp er vedtatt av Flakstad kommunestyre den 27.04.2017, og skal gjelde i Flakstad kommune fra 01.05.2017.