Meld feil på vann / avløp

Ved feil på kommunal vann- eller avløpsledning, kontakt Flakstad kommune.
Dagtid:        76 05 22 01
Vakttelefon: 97 61 96 18

Hvis du ønsker å benytte e-post kan følgende epostadresse benyttes: postmottak@flakstad.kommune.no