Eiendomsskattelistene for 2017

Skal ligge til offentlig gjennomsyn f.o.m 01.03.2017 t.o.m. 21.03.2017. 

Klagefrist er 6 uker fra utleggelsesdato. Det vil si 12.04.2017. 

 

Kontakt

Line Johansen
1.sekretær
E-post
Mobil 916 64 080