Eiendomsskattelisten 2019

Eiendomsskattelisten legges ut til offentlig ettersyn innen 1. mars hvert år. Listen er offentlig i minst tre uker. 

Klagefristen er seks uker etter at eiendomsskattelisten legges ut. Det vil si 11.04.2019

Klage kan sendes postmottak@flakstad.kommune.no eller pr brev.