Eiendomsskatt

Kommunestyret har vedtatt eiendomsskatt i Flakstad kommune. 

Det er lov om eiendomsskatt som fastsetter bestemmelser om eiendomsskatt. Loven sier at eiendommens takstverdi skal settes til det beløp som eiendommen antas å kunne omsettes for ved fritt salg. For 2016 er eiendomsskatt for alle skattepliktige eiendommer vedtatt til 7,0 promille av eiendomsskattegrunnlaget. Det innføres ikke bunnfradrag på noen faste eiendommer. 

Eiendomsskattevedtektene beskriver fremgangsmåten ved taksering/klagebehandling.

Retningslinjer for taksering (PDF, 945 kB)beskriver hvordan selve takseringen gjøres. 
 

Eiendomsskattelister

Eiendomsskattelisten legges ut til offentlig ettersyn innen 1. mars hvert år. Listen er offentlig i minst tre uker. 

 

Klage på eiendomsskattegrunnlag

Klagefristen er seks uker etter at eiendomsskattelisten legges ut.
Klage kan sendes postmottak@flakstad.kommune.no eller pr brev.

Betaling av eiendomsskatt

Det er grunneier/fester som er ansvarlig for betaling av eiendomsskatten. Eiendomsskatten faktureres sammen med de øvrige eiendomsgebyrene.

Eiendomsskattelisten legges ut til offentlig ettersyn innen 1. mars hvert år. Listen er offentlig i minst tre uker. 

Klagefristen er seks uker etter at eiendomsskattelisten legges ut. Det vil si 11.04.2019

Klage kan sendes postmottak@flakstad.kommune.no eller pr brev.

Skal ligge til offentlig gjennomsyn f.o.m 01.03.2017 t.o.m. 21.03.2017. 

Klagefrist er 6 uker fra utleggelsesdato. Det vil si 12.04.2017. 

Kontakt

Line Johansen
1.sekretær
E-post
Mobil 916 64 080
Postmottak Flakstad kommune
E-post