Ramberg Skole

Ramberg skole er en 1-10 skole med fådelt barnetrinn. Den ligger i kommunesenteret Ramberg og inneholder også folkebibliotek og svømmebasseng. 

Kontakt info til skolen: 

Rektor: 95 18 12 53 

Rådgiver/inspektør: 95 18 12 53 

Personalrom: 952 68 977

SFO: 918 01 097

Mail rektor: rektor.ramberg.skole@flakstad.kommune.no eller  oddbjorg.jorgensen@flakstad.kommune.no

Mail inspektør: inspektor.ramberg.skole@flakstad.kommune.no

Besøks- og leveringsadresse: Flakstadveien 389, Ramberg 

Postadresse: Postboks 16, 8388 Ramberg