Ramberg Skole

Ramberg skole er en 1-10 skole med fådelt barnetrinn. Den er pr tiden lokalisert på Napp i den nedlagte skolen i påvente av nytt skolebygg på Ramberg. 

Kontakt info til skolen: 

Rektor: 95 12 04 34

Rådgiver/inspektør: 95 18 12 53 

Personalrom: 952 68 977

SFO: 918 01 097

Mail rektor: rektor.ramberg.skole@flakstad.kommune.no eller  patrick.glavin@flakstad.kommune.no

Mail inspektør: inspektor.ramberg.skole@flakstad.kommune.no

Besøks- og leveringsadresse: Flakstadveien 72, Napp

Postadresse: Postboks 16, 8388 Ramberg 

 

 

Mandag 27.April starter skolen opp igjen for 1-4 klasse, samt SFO.

SFO sender ut eget skriv til foresatte angående hvor de skal oppholde seg. På grunn av smittevernsreglene vil ikke møteplassen egne seg som lokale hvis behovet for SFO etter skoletid er flere enn fire barn. SFO vil da bli på Napp. Mer informasjon om dette vil komme fra SFO. 

5-10 klasse planlegges å starte senere i vår, dette styres av regjeringen.

Vi ønsker alle våre elever velkommen tilbake. Vi er klare til å starte opp, og har iverksatt tiltak i henhold til nasjonal veileder

Foreldre og barn bes også om å lese vedlagte informasjonsskriv fra Udir 

Skoleskyssen vil gå som normalt, busselskapet har også satt inn nye rutiner, der elevene bl.a. oppfordres til ikke å sitte sammen med andre elever i bussen. Se brev fra Boreal (PDF, 254 kB)

Ta kontakt med skolen dersom dere lurer på noe. Det vil også komme egen informasjon fra skolen på mobilskole.

Erling Sandnes 
Rådmann