Utkast mulighetsstudier til Fremtidens Fiskevær

Utstillingen/ plansjene som ble presentert av 70N på folkemøtet den 2.mars er nå digitalisert og gjort tilgjengelig.
Denne siden vil bli oppdatert fortløpende.

 

 

NB! Utstillingen vil også være tilgjengelig på Napp skole i kveld (09.03.17) i forbindelse med skolekroa, samt henge på Bunnpris Ramberg fom i morgen (10.03.17) og ut neste helg (18.03.17). Vi er på utkikk etter flere steder å stille ut på Napp og Fredvang - Ta gjerne kontakt med prosjektleder for tid og sted.

 

Lofot-tidende fulgte folkemøtet og publiserte fortløpende gjennom kvelden. Reportasje med bildeserie finnes her:


https://www.lofot-tidende.no/flakstad/napp/ramberg/spenstige-planer-for-fremtidens-fiskevar/s/5-28-29743


Selve utkastet til mulighetsstudiene er sortert i lenkene nedenfor.
klikk på en av lenkene og velg deretter fullskjerm. Benytt deretter pilene for å navigere frem/tilbake, zoom inn ved hjelp av navigasjonsknappene eller scroll og dra med musegrep.


Generelt om Flakstad: https://issuu.com/magdalenah/docs/flakstad_posters

Ramberg: https://issuu.com/magdalenah/docs/ramberg_posters

Napp: https://issuu.com/magdalenah/docs/napp_posters

Fredvang: https://issuu.com/magdalenah/docs/fredvang_posters


Mulighetsstudiene er en del av fase 1 i prosjektet Fremtidens Fiskevær, og er ment å oppsummere og illustrere de mulighetene som foreligger på de tre fiskeværene. Utkastet er ment som et faglig grunnlag for diskusjon og arbeidet videre. senere i fase 2 begynner reguleringsarbeidet.


Vi gjør oppmerksomme på at mulighetsstudiene er under arbeid. Dette utkastet er en foreløpig presentasjon av de innspill som har kommet inn hittils. Om det er noe som savnes, noe som dere syns kan gjøres annerledes, send gjerne inn en kommentar. Vi har enda ikke startet selve reguleringsarbeidet. Varslet oppstart i forbindelse med dette blir annonsert i avis, hjemmeside og grunneiere vil bli varslet. Mer info om fase 2 kommer.


Mulighetsstudiene har i sin helhet sett på flere overordnende problemstillinger for hvert fiskevær.
De overordnede problemstillingene har bl.a vært infrastruktur, boliger, arkitektur, kulturminner, turismenæring, næringsutvikling, sambruk, kommunale/omsorgs/sosiale funksjoner etc
Dette gjelder for hvert fiskevær. Deretter har mulighetsstudiene sett på underordnede problemstillinger og forslag til tiltak på hvert enkelt sted. Man har også skillet mellom strakstiltak for å løse utfordringer til 2017 sesongen i motsetning til langsiktige investeringer og utvikling.


Ris, ros og andre innspill tas imot på e-post: navid.navid@flakstad.kommune.no