Vest-Lofoten næringsforening inviterte til sin første næringslivsfrokost i Flakstad noensinne.

Av Karianne Steen, publisert i Lofot-Tidende 13. desember 2019

Seks næringsaktører fra Flakstad og flere av kommunens ansatte møtte på rådhuset på Ramberg sist mandag, da nystartede Vest-Lofoten næringsforening inviterte til den første næringslivsfrokosten i Flakstad noensinne.

Daglig leder Sten Roger Sandnes innledet med en kort historisk oppsummering rundt etableringen av Vest-Lofoten Næringsforening.

Næringsforeningen består av et styre sammensatt fra de tre kommunene i Vest-Lofoten. I tillegg er det opprettet bransjegrupper på tvers av de tre kommunene innenfor reiseliv og fiskeri.

Og – Leknes har fått et eget handelsråd.

Fyldig saksliste

Næringsaktørene kom muligens med tomme mager før frokosten – men tomt for saker var det ikke.

Her ble saker som merking av innseiling til Sund havn, sikring av utdanning av fiskeri – sikkerhetssenteret ved Vest-Lofoten videregående skole, norskopplæring, erstatning av oppgaver til avtroppende næringssjef, samt oppfølging av arbeidet med nærings- og arealplan for kommunen tatt opp og diskutert.

Mye å følge opp

Det ble også lagt planer for oppfølging av følgende saker som

– Flakstad kommune v/rådmann følger opp saken med Kystverket.

– Flakstad kommune v/ ordfører følger opp felles uttalelse til Lofotrådet om tilbudsstruktursaken 2019.

– Vest-Lofoten Næringsforening følger opp med innkalling av møter tre-fire ganger årlig mellom Flakstad kommune og næringslivsaktører.

– Forslag om egne møter for reiselivet.

– Flerfaglig opplæringskontor i Lofoten ved daglig leder Sten Roger Sandnes følger opp behovet for norskopplæring med SALT.

– Flakstad kommune v/ordfører kartlegger hva næringslivet ønsker hjelp og støtte fra kommunen som tidligere næringssjef bistå med.

– Flakstad kommune følger opp arbeidet med areal- og næringsplanen i samarbeid med næringslivet.

Trenger flere medlemmer

– Det ble et veldig positivt møte, sier daglig leder i Vest-Lofoten næringsforening Sten Roger Sandnes, som sågar fikk noen innmeldinger i næringsforeningen etter det første frokostmøtet med næringslivet i Flakstad.

– Men vi trenger enda flere medlemmer for å bli et «slagkraftig» samarbeidsforum mellom næringslivsaktører og kommunene i Vest-Lofoten, sier Sandnes.

– Neste frokostmøte i Flakstad, når blir det?

– Det blir i Sund, når Lofotfisket er over. For der skjer det mye spennende på næringssida, sier Sandnes.

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde