Forprosjekt næringsvennlig kommune gjennomført i Flakstad

Som ledd i omstillingsprosessen i Flakstad 2012-2017 ble det gjennomført forprosjekt av konseptet Næringsvennlig kommune som er utviklet av Innovasjon Norge. Dette er et verktøy som brukes bl.a. av kommuner som er i omstillingsfase. Sluttrapporten og vedlegg viser hva som kom frem i Flakstad.

Forprosjektet ble ledet av Essensi Utvikling v. Berit A. Laastad, og hadde tilskudd fra Innovasjon Norge og Flakstad Utvikling.