Retningslinjer for salg/leie av næringsareal

Flakstad kommune vil legge til rette for næringsutvikling bl.a. ved å ha attraktive og tilgjengelige områder (tomter) som bedrifter kan kjøpe eller leie (feste). Kommunestyret vedtok i desember 2016 retningslinjer for salg/leie av kommunalt næringsareal i Flakstad. Pris og betingelser fremgår av de vedlagte retningslinjene. 

Kommunale områder som er tilgjengelig som næringsareal er en viktig ressurs for å skape utvikling. I Flakstad er det nå ledig areal for salg i havneområdet på Napp og Ramberg. Dette gjelder oppfylt areal i Osen og ved Øyskjæran på Napp, samt oppfylt areal i sentrum og søndre molo på Ramberg. 

Kommunen vil bidra til at tilgjengelig næringsareal disponeres slik at det gir god samfunnsmessig nytte, arbeidsplasser og lokal verdiskaping. Disse retningslinjene fastlegger kommunens praksis ift næringsområder.

 

Retningslinjer for næringsareal i Flakstad - vedtatt 131216  (PDF, 137 kB)