Næringsareal i Ramberg havn - Ramberg næringspark

Flakstad kommune har næringstomter for salg eller leie sentralt i Ramberg havn. Dette er på fylling som ble etablert ifm at Kystverket fullførte utdyping av Ramberg havn i 1998. Kommunen har fått utført miljøanalyse i 2017, og det skal tilrettelegges infrastruktur frem til tomtegrensene. Næringsområdet er på ca 20 daa totalt, og noe av dette er ledig. Området ligger nær E10 og fiskerihavna med dypvannskai.

Klikk for stort bilde

Næringsområdet i Ramberg næringspark er regulert til næring/industri nærmest havna, og sentrumsformål/næring på den delen som ligger mot sørøst. Det er vedtatt tomteplan for området, og denne kan eventuelt endres og tilpasses noe ift aktuelle behov. Bedrifter som er interessert i næringsareal bes fylle ut og sende inn vedlagte interessentskjema.

 

 

Kontaktperson i kommunen:

Nærings- og utviklingssjef Kurt Atle Hansen 90944275

Teknisk sjef Tom Kristian Halland 90658885