Nye regler for søknad om tilskudd til landbruk - Flakstad kommune

Viktig melding

Nye regler for søknad om tilskudd til landbruk

Fra og med mai 2017 er det nye regler for hvordan foretak skal søke om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid. I 2017 blir søknadsfristene er 15. mai, med telledato 1. mai, og 15. oktober, med telledato 1. oktober. I mai er det husdyrprodusenter som kan levere søknad. I oktober kan både husdyr- og planteprodusenter levere søknad.

Fra og med 2018 vil søknadsfristene være 15. mars (med telledato 1. mars) og 15. oktober (med telledato 1. oktober).

2017 blir altså et overgangsår, og det betyr bl.a. at heretter skal alle søknader om tilskudd skje elektronisk. Det er satt en frist for etterregistrering ifm ny ordning. Det er enkelte opplysninger som kan etterregistreres etter 15. oktober, men innen 10. januar:

  • Avløserutgifter for perioden 16. oktober til 31. desember.
  • Dyr på beite som er tatt ned fra utmarksbeite senere enn 15. oktober.
  • Livdyr av kylling og kalkun som er solgt mellom 16. oktober og 31. desember.
  • Frukt, bær, veksthusgrønnsaker, samt poteter produsert i Nord-Norge, som er levert til godkjent
  • omsetningsledd mellom 16. oktober og 31. desember, og som man søker om distriktstilskudd for.

 

Se mer informasjon her:

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/nytt-system-for-soknad-om-produksjonstilskudd-fra-2017