Omfattende hovedprosjekt i Flakstad på klimasatsing i kystfiske

Flakstad kommune er en av landets mest typiske fiskerikommuner. Kystfiske er hovednæring, folk bor i 6 fiskevær og de fleste innbyggerne har fiskere og fiskebåt i familien. Kystfiske møter utfordringer med strukturering mot stadig større fartøy som leverer utenfor fiskerihavnene i Flakstad. En god fremtidsstrategi kan være å møte politisk vedtatte krav om klimatilpasning og økende bevissthet i markedet om bærekraftig kystfiske med levende fiskevær og lave klimagassutslipp.  

 

Utvikling av elektriske drevne fiskefartøy er viktig for å møte krav til reduserte klimagassutslipp, lavere energikostnader, bedre arbeidsmiljø og rekruttering av dyktige fiskere.

Angelsen Senior kom til Flakstad i januar 2019 og har hjemmehavn på Ramberg. Dette er en el-hybrid fiskebåt på 20,99 m som var verdens største med slik fremdriftsløsning. Båten skal drive mest med garn, og har fungert godt det første driftsåret. 

Utfordringen videre blir bl.a. å utvikle god løsning for ladeanlegg og andre fasiliteter tilpasset en slik innovativ og miljøvennlig fiskebåt.