Grønn energi-uke i Lofoten

Flakstad-prosjektet på klimasatsing i kystfiskehavner samarbeider næringslivet, fagmiljø og andre kommuner om å utvikle ny kunnskap for å møte det grønne skiftet og redusere klimagassutslipp. Lofotrådet har vedtatt en strategi for Ett Lofoten, og en visjon om Lofoten - De grønne øyene. Dette skal følges opp med første versjon av Grønn energi-uke i Lofoten. Flakstad-prosjektet deltar aktivt i dette, og skal arrangere et fagseminar på Fredvang onsdag 21. oktober kl 09-13.   

Link til info om grønn satsing og grønn energi-uke i Lofoten: 

https://www.lofotkraft.no/ansvar-og-beredskap/miljo-og-klima/klimavennlige-energilosninger/klimavennlige-energilosninger/ 

 

Lofoten må utvikle fiskeværene for å møte fremtiden og gi spennende arbeidsplasser og bosetting for nye gerenasjoner. Et viktig mål i prosjektet  blir å dokumentere energibruk på fiskebåter og fiskemottak, for å  kunne møte markedsutfordringer og styrke kystfiske som fremtidsnæring. 

Program for Greensight fagseminar på Fredvang 21.oktober 2020: