Fagseminar i Flakstad om klimasatsing - ifm grønn energi-uke i Lofoten

Elektrifisering av fiskeflåten er nødvendig for å nå vedtatte mål om reduserte klimagassutslipp. For å få til denne omstillingen i små fiskerihavner, er det viktig å utvikle samarbeid med andre næringer og samle flere brukere på grønn energi som skaper aktivitet gjennom året og grunnlag for investeringer. Reiseliv, naturturisme og kollektivtransport skal også møte krav om lavere klimautslipp, og er mulige partnere i grønn omstilling i fiskeværene. Fredvang har med Lofotodden nasjonalpark fått en spesiell utfordring og mulighet til å se på dette. Se programmet og foredragene på fagseminaret vedlagt her. 

  

Seminaret diskuterte hva som er status på elektrifisering i fiskeflåten og tekniske muligheter for å få grønn omstilling og innovasjon i havna. For første gang ble hydrogen diskutert i Lofoten som løsning for å få fullelektriske fartøy til fiske, havbruk og transport. 

Seminaret var også del av Grønn energi-uke i Lofoten, i samarbeid med Lofotrådet og Lofotkraft m.fl. under prosjektet Lofoten 2030 - De grønne øyene.  Lofotpatriot og 1.amanuensis Berit Kristoffersen hos ARC-UiT har bidratt sterkt i planlegging av de faglige seminarene i den grønne uka i Lofoten.