Flakstad kommune er en av landets mest typiske fiskerikommuner. Kystfiske er hovednæring, folk bor i 6 fiskevær og de fleste innbyggerne har fiskere og fiskebåt i familien. Kystfiske møter utfordringer med strukturering mot stadig større fartøy som leverer utenfor fiskerihavnene i Flakstad. En god fremtidsstrategi kan være å møte politisk vedtatte krav om klimatilpasning og økende bevissthet i markedet om bærekraftig kystfiske med levende fiskevær og lave klimagassutslipp.  

 

Flakstad kommune fullførte i 2018 forprosjektet Klimasatsing i kystfiskehavner  med støtte fra Miljødirektoratet. Målet med forprosjektet var å Kartlegge status ift energibruk og klimagassutslipp i typisk verdikjede for kystfiske, og planlegge mulige tiltak for å styrke en økologisk bærekraftig sjømatproduksjon i Lofoten.