Rapporter fra hovedprosjektet - Flakstad kommune

Viktig melding

Rapporter fra hovedprosjektet

Her vil det komme delrapporter fra hovedprosjektet etter hvert som de er ferdigstilt. Det skal sendes rapport til Miljødirektoratet hvert år i september for godkjenning og utbetaling av statstilskudd til prosjektet. 
 

Forprosjektet: Sluttrapport forprosjekt kystfiskehavner 300618 (PDF, 2 MB) 

Sammendrag presentasjon juni 2020: UiT webinar 19 (PDF, 644 kB)