Historisk grenseavklaring avviklet på Napp

Lofoten og Vesterålen jordskifterett har 20-22. juni hatt 3 dager med rettsmøte og befaring på Napp for å finne ut av grenser og bruksrett til ca 45 eiendommer rundt havna. Flakstad kommune har utarbeidet reguleringsplaner gjennom prosjektet Fremtidens fiskevær, og dette har gjort at prosessen er blitt prioritert og fremskyndet ift vanlig saksbehandlingstid for Jordskifteretten.

Jordskifte Napp6 - Klikk for stort bilde

Grenseavklaring er avgjørende for at det kan bli positiv utvikling på Napp, både ift næringsliv og lokalsamfunn. Klare grenser er også nødvendig for å følge opp Kystverkets havneutdyping og skape ny fiskerivirksomhet på stedet. Det er mange problemer og disputter om grenser og rettigheter som har vært gjennom mange generasjoner. Dette er ikke uvanlig for mange fiskevær, og det har stoppet investering og satsing i mange tilfeller. Nå tar Flakstad kommune og aktørene i Napp havn tak i problemet og får en løsning.

Kommunen har leid inn Napp grendelag til å stille med møterom og servering, og det har vært tre effektive og gode dager på grendehuset med god service av Unni for grendelaget. Veldig fint å få samlet folk innomhus til gjennomgang av dokumenter innimellom befaring og leting av grensemerker.

Første dag var det 25 fremmøtte, og de representerte over 30 eiendommer. Det var da generell info og gjennomgang av påstander og informasjon ift aktuelle eiendommer. Det har vært god stemning underveis, og alle har bidratt til en god og svært viktig avklaringsprosess.

Det sjelden at en slik samordnet prosess kjøres for så mange eiendommer, og dette vil gi positive ringvirkninger for utvikling på stedet. Jordskifteretten vil etter dette ha en del etterarbeid og supplerende informasjonsinnhenting før endelig konklusjon og domsavsigelse foreligger.

Bildene viser området som inngår i jordskiftet, og inntrykk fra befaring ute og diskusjoner inne på huset.  

Kart jordskifte Napp - Klikk for stort bilde Jordskifteretten er satt på Napp - Klikk for stort bilde Jordskifte Napp4 - Klikk for stort bilde Jordskifte Napp3 - Klikk for stort bilde Jordskifte Napp5 - Klikk for stort bilde Jordskifte Napp2 - Klikk for stort bilde
Jordskifteretten er satt på Napp - Klikk for stort bilde Jordskifte Napp2 - Klikk for stort bilde