Ildsjelprisen

Formannskapet i Flakstad har vedtatt å innføre Ildsjelprisen i Flakstad kommune. Denne prisen erstatter den tidligere kulturprisen, og skal også omfatte frivillig arbeid. Det skal være en årlig utdeling og prisen er på 10.000 NOK. 

Formål

Frivillighetsprisens mål er å synliggjøre frivillighetens verdi gjennom å løfte fram gode eksempler på resultater av frivillig innsats. Den er ment som en oppmuntring til å skape engasjement omkring frivillighet, og som en anerkjennelse og verdsetting av de som legger i en ekstra innsats for samfunnet rundt seg.

Kriterier for utvelgelse

Prisen skal gis til en initiativrik person, lokal forening eller gruppe som har utmerket seg med frivillig innsats, engasjement og pågangsmot til beste for den enkelte og/eller samfunnet. Frivillighetens bredde og mangfold, både med tanke på organisasjonsform, tematikk, alder og kultur, skal over tid gjenspeiles i et tilsvarende mangfold blant prisens vinnere. Prisen kan gis på grunnlag av en persons, lokal forenings eller gruppes frivillige innsats over lengre tid eller i et tidsavgrenset prosjekt.

Hvem kan nominere?

Alle med tilknytning til Flakstad kommune kan nominere en kandidat til Frivillighetsprisen.

Nominasjonen utlyses på kommunens internettside og i en valgt lokalavis. Nominasjonen skal sendes inn skriftlig og inneholde:

  • Navn på person, forening eller gruppe
  • Begrunnelse.

Søknadsfrist settes til 1. oktober hvert år hvis utdeling på skolens internasjonale kafè i forbindelse med FN-dagen, 1. november hvis utdeling i forbindelse med Frivillighetsdagen 5. desember. Søknadsfrist for 2018 settes til 1. november. 

Hvem avgjør utvelgelsen?

Formannskapet tar avgjørelsen etter forslag frå administrasjonen.

Ordfører deler ut prisen, diplom og en gavesjekk på 10.000 NOK.

Hvor deles prisen ut?

Passende anledning ut frå kven som tildeles prisen, for eksempel:

  • Frivillighetsdagen 5. desember. Vedkommende kontaktes personlig og mottaker av prisen annonseres på kommunens nettsider.
  • Internasjonal kafè på Ramberg skole i oktober; et felles arrangement som samler innbyggere på tvers av alder, kjønn og etnisitet. Prismottaker offentliggjøres ikke i forkant.

Nominasjoner sendes til Flakstad kommune, Flakstadveien 371, 8380 Ramberg. Epost: postmottak@flakstad.kommune.no