Informasjonsfolder samfunnsplan

I forbindelse med utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel har SALT utarbeidet en informasjonsfolder som vil bli distribuert til husstandene i Flakstad.