I forbindelse med utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel har SALT utarbeidet en informasjonsfolder som vil bli distribuert til husstandene i Flakstad. 

 

Flakstad kommune skal utarbeide ny samfunnsplan for perioden 2019 – 2031, og trenger DINE innspill!