Hva er viktig for deg i fremtidens Flakstad?

Flakstad kommune skal utarbeide ny samfunnsplan for perioden 2019 – 2031, og trenger DINE innspill!

Alle kommuner skal ha en samlet kommuneplan. Kommuneplanen skal bestå av en samfunnsdel med en handlingsdel, og en arealdel. Flakstad kommune er nå i gang med å utarbeide ny kommuneplan (samfunnsdelen), som skal gjelde for perioden 2019 - 2031.

I den forbindelse inviteres innbyggere i Flakstad til å gi sine innspill til framtidig utvikling i Flakstad. Herunder hvilke visjoner og mål kommunen bør arbeide for å nå, i perioden frem til 2031.

Kommuneplanens samfunnsdel skal synliggjøre utfordringer, mål og strategier for kommunen som organisasjon, og fastsette overordnende mål for sektorplanlegging, og retningslinjer for hvordan vedtatte mål og strategier skal gjennomføres i den kommunale virksomheten.

 
 
 

Ved å trykke på linken under, har du mulighet til å uttrykke dine synspunkter knyttet til temaer om samfunnsutvikling i Flakstad. Dataen fra undersøkelsen vil bli brukt i utarbeidelsen av Flakstad kommunes samfunnsplan for perioden 2019 – 2031. Undersøkelsen er 100% anonym.»

 

https://no.surveymonkey.com/r/33NVJD7