STATUS VAKSINERING I FLAKSTAD

Nå er vi begynt å kalle inn innbyggere som er mellom 55 – 64 år uten risiko. Vi har fått større slingringsmonn i forhold til å kalle inn flere fra samme familie. Det betyr at vi nå kaller inn de som bor sammen og har takket ja til vaksine.

Det er veldig viktig at vi får tilbakemelding hvis:

  • Man er i alder over 65 år, takket ja til vaksinen, men ikke blitt innkalt.
  • Man tilhører risikogruppen, har takket ja, men ikke fått tilbud om vaksinen.

Hvis noen ombestemmer seg, uansett alder og risiko – gi beskjed til oss så får du vaksinen!

Flere har sikkert fått med seg at Janssen vaksinen nå er tilgjengelig for de som ønsker. Denne må bestilles fra vaksinelageret i Oslo. Den krever også mye ressurser i forhold til utredninger for hver enkelt person som ønsker den. Vi behøver våre ressurser på den vaksineringen som nå foregår med Pfizer comirnaty og på testing i forhold til korona. Vi går en sommer i møte med stor tilstrømming av turister og behøver kapasitet i forhold til dette.

På Flakstad legekontor har vi besluttet å IKKE tilby denne vaksinen!

Med vennlig hilsen

Gunn Nygård

Vaksinekoordinator