Solhøgda bo- og behandlinssenter

Solhøgda bo- og behandlingssenter er kommunens sykehjem. Sykehjemmet ligger fint til på en høyde på Napp.

Telefon:  95268971

Sykehjemsleder er Linda Markussen. 

Solhøgda åpnet i april 1988.

Solhøgda bo- og behandlingssenter består av en stor avdeling bestående av 16 langtidsplasser og 1 korttids-/avlastnings-/rehabiliteringsplass. Langtidsplasser har enerom der noen har egne toalett og noen deler toalett med naborommet. I avdelingen har vi to grupper, hver langtidspasient har egen primærkontakt og gruppeleder som har kontakt med pårørende, for korttidspasienter er det gruppeleder som har primærkontakt funksjonen om man ikke har fått annen informasjon.

 

Sykehjemmet har eget kjøkken. Menyen kan variere ut fra årstider og ønsker fra beboere. De ansatte på kjøkkenet lager god tradisjonsrik mat og tilbyr spesialkost til de som har behov for det. Det serveres fire måltider pr dag:

Frokost fra 08.45

Lunsj kl 12.00

Middag kl 15.30

Kaffe kl 17.00

Kveldsmat kl 19.15

De beboerne som ønsker måltider utenom tidspunktene over får ekstramåltider.

 

Det er fint om alle beboere tar med egne toalettartikler. De som er på langtidsopphold har også anledning til å ta med egne møbler, godstol og lite bord, bilder, o.l. Møbleringen bør skje i samarbeid med avdelingen av hensyn til plassbegrensningen. Det er også anledning til å ta med TV og radio (det er felles TV og radio på fellesstua). NRK-lisensen betales av sykehjemmet. Den enkelte kan også abonnere på aviser/tidsskrifter etter eget ønske.

 

Langtidsopphold:

Ny forskrift for langtidsopphold i sykehjem i Flakstad kommune er utarbeidet og godkjent av kommunestyret 13.06.2017.  Forskriften gjelder fra 01.07.2017.

 

Et langtidsopphold er permanent med oppfølging og tilsyn hele døgnet.

Hvis bedring i helsesituasjonen kan bruker bli skrivet ut fra et langtidsopphold.

 

Et korttidsopphold på sykehjemmet er tidsbegrenset og kan vare fra en dag til 12 uker. Korttidsplassen er for utskrivningsklare pasienter fra sykehuset og hjemmeboende eldre. Tilbudet kan være rullerende, det vil si at du vekselvis bor hjemme og på sykehjemmet.  Ulike typer korttidsopphold:

Ordinært korttidsopphold:

Brukere fra hjemmet: Målet med oppholdet er å kartlegge helsetilstand, hjelpebehov og opptrening, slik at bruker gjenvinner funksjoner og kan komme tilbake til eget hjem. Tilbudet kan være rullerende.

Brukere som kommer fra sykehuset: Brukere som er ferdigbehandlet på sykehuset og hvor det videre tjenestebehovet i kommunen er uavklart. Dette kan være brukere som trenger kartlegging av sine hjelpebehov som nevnt ovenfor eller som har behov for mobilisering, etterbehandling eller hjelpemidler før de kan reise hjem.

 

Rehabiliteringsopphold:

Målet med oppholdet er å kartlegge helsetilstand, hjelpebehov og rehabilitering slik at bruker kan komme tilbake til eget hjem.

 

Avlastning for pårørende:

Avlastningsopphold er for å utsette innleggelse i institusjon og gi bruker mulighet til å bo hjemme lengst mulig. Tilbudet kan være rullerende.

Her finner du egenbetalingssatsene som er vedtatt av kommunestyret.

Søknader om opphold på sykehjemmet blir behandlet i tiltaksrådet. Tiltaksrådet består av et tverrfaglig team i kommunen.

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m (HTM, 170 kB)

Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) - Lovdata (HTM, 169 kB)

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) - Lovdata (HTM, 188 kB)

Lov om helsepersonell m (HTM, 214 kB)