Gradvis åpning for besøk ved Solhøgda bo og behandlingssenter fom. 18.05.20

Det var for å beskytte sårbare pasienter og beboere mot koronapandemien at kommunen satt besøksrestriksjoner for pårørende og andre på helse- og omsorgsinstitusjoner.

Helsedirektoratet har anbefalt noen tiltak for gjennomføring av besøk. Blant annet at hver enkelt institusjon, sammen med pasient og pårørende, vurderer risiko for smitte og pasientens behov for besøk. 

Det er viktig å overholde smittevernstiltakene også nå når smittetilfellene rundt om går ned, derfor ber vi innstendig om at alle besøkende overholder tiltakene ved besøk. Kommer smitten inn vil det gå hardt ut over våre brukere og våre ansatte. Det er dessverre slik at de må da jobbe i en avdeling med smitte og utsette seg selv for smittefare. Mange ansatte er i utsatt/risikogruppe.
 

Sykehjemmene vil åpne gradvis for besøk av nære pårørende til pasientene. I den forbindelse vil det fra sykehjemmenes side være ekstra fokus på smittevern. Det verst tenkelige er å få smitte inne på sykehjemmet da de som bor der er i en ekstra sårbar risikogruppe.

 

Vi setter i begynnelsen maks 2 besøk pr beboer pr uke på maks 1 time pr gang. Rutinene vil bli endret på underveis, og vi håper å kunne øke til flere besøk pr uke etter hvert.

 

Tidsrom for besøk:

 • Kl 13.00-15.00
 • Kl 16.00-18.00

 

Retningslinjer

 • Du må være 100% frisk. Ingen forkjølelse/influensasymptomer.
 • Ta kontakt med sykehjemmet/avdelingen og gjør avtale om tidspunkt i god tid før besøket (1-2 timer) -ikke møt opp uten avtale.
 • Bli møtt av personalet som veileder i smittevernregler og leder den besøkende direkte til rommet til aktuell pasient.
 • Ikke mer enn 1 besøkende om gangen til hver pasient.
 • Ikke bevege seg i felles stuer i avdelingene/ikke kontakt med andre pasienter
 • Handvask ved ankomst
 • Sprite hender
 • Unngå å ta i dørklinker og dørkarmer
 • Hostevaner
 • Holde avstand på pasientens rom
 • Dere blir skrevet inn på liste ved hvert besøk, pga evt smittesporing.
 • Ikke klemme/ikke ta på
 • Ved avslutning av besøk vaske hender og sprite

 

Vi kan dessverre ikke ha mange besøkende på en gang, og håper dere har forståelse for det.

Om det er brudd på smittereglene må vi se oss nødt til å innskrenke tilbudet til de pårørende det gjelder.