MILJØTJENESTE

  (DOC, 23 kB)

 

Hvem kan få miljøtjeneste?

Miljøtjenesten er for dem som har, eller har hatt, utfordringer med rusmidler, og som har behov for ekstra støtte i hverdagen.  Tilbudet gjelder for voksne og ungdom fra 16 år. Miljøtjenesten i Flakstad er organisert inn under hjemmebasert omsorg og er en del av vårt tilbud om helsetjenester som ytes i hjemmet.

Hva gjør miljøtjenesten?

Miljøtjenesten ønsker å gi deg råd og veiledning om utfordringer du har i hverdagen. Det kan for eksempel være hjelp til praktiske gjøremål, slik som planlegging av hverdagen og renhold i hjemmet. Vi kan støtte deg på avtaler med for eksempel lege, sykehus og NAV.
 
Miljøtjenesten ønsker å hjelpe i forberedelser før behandlingsopphold eller soning, holde kontakten mens du er borte og hjelpe deg å planlegge hva som skal skje når du kommer tilbake til kommunen.
 
Vårt mål er å bidra til at du får bedre kontroll i ditt liv, økt mestring og tilhørighet.