Deltakelse i nettverk

Hjemmetjenesten;

Avdeling psykisk helse er med i et samarbeid med Vågan, Vestvågøy, Moskenes, Værøy, Røst og Spesialisthelsetjenesten (DPS) i å etablere et felles nettverk innen rus og psykisk helse for Lofotregionen.  

RKK Lofoten er arrangør og leder samarbeidet. Hensikten er å utvikle et bedre pasientforløp for pasienter i målgruppen ved å styrke samarbeid mellom sykehus og kommune, og mellom kommunene.