Informasjon om koordinerende enhet

Beathe Dømbe har vært tilsatt i stilling som Koordinering av kommunale helsetjenester. Endringer fom januar 2019 innebærer at kommunen får et større ansvar for mennesker innen psykisk helse og rusproblematikk. For å ivareta dette arbeidet er kommunen i behov for å benytte seg av den kompetanse som tjenesteytere har innen fagfeltet.

Beathe Dømbe  har masterutdanning innen fagfeltet og kommunen vil bruke hennes spisskompetanse på det aktuelle fagområdet. Koordinerende enhet har et bredere fagfelt enn psykisk helse og rus. Det gjøres derfor en evaluering om hvordan Koordinerende enhet skal organiseres fom Januar på bakgrunn av endring av praksis innen kommunalt rus og psykisk helse arbeid. Kommunen har lyst ut en stilling for å få inn en ny ansatt som kan ha deler av koordineringsansvaret.

Endringer innen fagfeltet kan leses mer om ved å følge nettadresse under for utfyllende informasjon.

https://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-rus