Brukerundersøkelser 2017

Resultat for brukerundersøkelser var omtrent som landsgjennomsnittet. Ingen punkter merket seg vesentlig ut.

Hjemmetjenesten er i gang med å etablere demensteam i kommunen for hjemmeboende demente

Hjemmetjenesten er med i et felles samarbeidsprosjekt innen velferdsteknologi, sammen med Vågan, Moskenes og Værøy.