Folkehelsearbeid

Folkehelsegruppa i kommunen består av:

kommuneoverlege Solveig Nilsen,

frisklivskoordinator Guri S Windstad,

helsesøster Gunn J Nygård og

enhetsleder teknisk Tom Kristian Halland. 

Oversiktsdokument (DOCX, 2 MB)