Spørsmål og svar angående smittevern i næringslivet i sommer.

Det går mot sommer og med det forventes en økt strøm av turister til Lofoten og Flakstad. I samråd med Destination Lofoten, har helsesykepleier Gunn J. Nygård i Flakstad kommune laget en oversikt som omhandler spørsmål og svar vedr. ulike scenarier og ansvarsfordeling i en smittesituasjon. Se ellers www.fhi.no for oppdatert informasjon og retningslinjer.