Rydding av Napp skole

Flakstad kommune skal rydde og tømme Napp skole. I den forbindelse ber vi personer som mener å ha eierskap til gjenstander stående i Napp skole om å ta kontakt med Flakstad kommune og avtale henting innen 1. oktober 2019.

Det som står igjen etter denne datoen vil Flastad kommune anse som Flakstad kommunes eiendeler.

Dette til info.