Fredvang skole selges

 

Kommunestyret i Flakstad kommune har i vedtak KS 021/18 vedtatt følgende:

Saken utsettes til kommunestyremøte i juni.
1 Fredvang skole legges ut for salg en gang til.
2. Eventuelle interesenter bes stille i kommunestyre for å presentere sine konsepter for framtidig bruk av skolebygget.
 
 
Intressenter bes melde seg innen 1. juni 2018 klokken 1200 med bud. Som vedtaket sier vil intressenter måtte møte i kommunestyret 12. juni 2018 for å presentere sine planer.

 

Spørsmål rettes til enhetsleder teknisk, Tom Kristian Halland tlf 906 58 885 eller e-post tom.halland@flakstad.kommune.no

 • Eiendomsskatt ca 13 000,- (når man tar utgangspunkt i at bygget er 881 kvm og satt til næring)
 • Vannavgiften som Flakstad kommune har betalt til Fredvang Vassverk har vært 24 125,- (vi får kun en pris for alle kommunale bygg på Fredvang hvor det så er fordelt på hvert bygg utifra gamle forholdstall. Om avgiften faktisk vil bli dette må nesten Fredvang Vassverk si noe om)

  Strøm:
 • 2015: 148 000
 • 2016: 131 508
 • 2017 per 27/12: 89 200

  Forsikring
 • 2015: 35 788
 • 2016: 35 788
 • 2017: 75 232 (tror den er så høy for det er noe med periodiseringen som gjør at regningen for 2016 havner i 2017)
Det finnes per i dag en heftelse på fotballbanen som ligger på samme tomt som skolen som gjør at fotballbanen må opprettholdes for å ikke må tilbakebetale tippemidler. Se vedlagte brev fra Kulturdepartamentet.