Flakstad kommune får 1,2 mill i tilskudd for å tilrettelegge Ramberg næringspark.

Her kommer Ramberg næringspark - Klikk for stort bildeHer kommer Ramberg næringspark

Nordland fylkeskommune inngår samarbeidsavtale med Flakstad kommune om tilrettelegging av infrastruktur i forbindelse med etablering av Ramberg næringspark, og bevilger et tilskudd på 1,2 mill kr som fylkeskommunens andel til gjennomføring av prosjektet. 

Dette er en viktig og gledelig nyhet for kommunen, og det gjør det mulig å komme videre med klargjøring av næringsområdet i Ramberg havn. Mangel på næringsareal og boliger er kritiske faktorer for at Flakstad kan lykkes med omstilling og utvikling. Flakstad kommune søkte i 2015 om såkalte infrastrukturmidler fra fylkeskommunen, men fikk da avslag. Ny søknad ble sendt før fristen 1.mars i år. Det er søkt om tilskudd til ledninger for vann, avløp og overvann samt kabler, grunnundersøkelser og veg til tomtene. Sum kostnader er 3,2 mill kr og av dette tar Flakstad kommune 1,5 mill og bedriftene 0,6 mill. Nordland fylkeskommune er søkt om tilskudd på 1,2 mill, som nå altså er innvilget. 

Det er gjort et betydelig arbeid fra kommunens side med å avklare aktuelle bedrifter som vil etablere seg og hva slags tilrettelegging de ønsker. Det er også kjørt en prosess med politisk behandling. Retningslinjer for salg/utleie av næringsareal i Flakstad ble vedtatt av kommunestyret i desember 2016. Tomteplan med betingelser for nederste del av området ble politisk vedtatt i mars 2017, og salg av den første næringstomta er vedtatt. Videre har kommunen i juni fått gjennomført grunnundersøkelser med geoteknisk og miljøteknisk analyse av hele området for næringsparken.

Alt i alt er det viktige avklaringer som nå kommer på Ramberg, og som vil gi ca 20 daa sårt tiltrengt næringsareal for videre utvikling i kommunen. Dette skjer i samordning med pilotprosjektet Fremtidens Fiskevær, der regionale myndigheter og fagetater er med og diskuterer løsninger med Flakstad kommune og lokale bedrifter. Mange hensyn må avveies når et fiskevær skal omformes i takt med nye krav, og både turisme, handel, service, parkering og boligformål skal ivaretas i lag med fiskerivirksomhet. Ramberg næringspark vil bli et viktig bidrag til omstillingsprosessen i Flakstad som offisielt skal fullføres i løpet av  2017. 

Grunnundersøkelser - Klikk for stort bildeGrunnundersøkelser KAH Multiconsult tok også miljøanalyse - Klikk for stort bildeMulticonsult tok også miljøanalyse KAH